onsdag, augusti 24, 2005

M.S: Konstkritiken som readymade

Efter att ha läst Niclas Östlind text har jag ett par funderingar. Mitt intryck, vilket kanske inte är Östlinds egentliga avsikt, är att en fungerande kritik bland annat ska skapa intresse mellan den specialiserade samtidskonsten och den breda allmänheten. Detta luktar att kritikerns roll skulle reduceras till pedagogens - att få folk att gå till utställningarna. Det ser jag inte alls som min uppgift. Att många institutioner har svårt att dra en publik är knappast konstkritikens fel, även om kritiken skulle vara medelmåttig. Om en institution gör meningslösa utställningar med teoretiska strandhugg internt producerade för konstvärlden, oavsett retoriken om den stora publiken, är det naturligtvis en kritikers möjlighet ? och skyldighet ? att påtala detta. Inte att rekommendera folk att se meningslösheten.

Visst, kan man som kritiker mycket väl skriva initierade texter om o-initierade utställningar. Men som jag ställt frågan tidigare, kan kritiken generellt vara bättre en den konst som produceras? Här känner jag som kritiker mer lojal mot de som läser mina artiklar än de i konstvärlden som eventuellt hoppas på att bli omnämnda. Östlind har dock rätt att ekonomiska faktorer och hur mediavärlden ser ut idag påverkar själva konstkritikens utformning. Men är det bara till nackdel? Visst kan man drömma om andra förhållanden. Men det ändrar inte så mycket i sak. Samtidskonsten har ju, som Östlind själv skriver, ingen större förankring i samhället i stort. Det närmar sig den vanliga visan, konst är VIKTIGT, olyckligtvis har merparten av människorna inte förstått detta. Detta leder till den heta potatisen om publiken som alla vill nå - på ett retoriskt plan - men på både kort och lång sikt är konstvärldens utdelade poäng viktigare för karriär, status och möjligheter. Eftersom det mesta sker på kort tid är publiken nästan alltid förlorare.

Samtidskonstens problem är dess litenhet och svaga förmåga att göra sig intressant för flertalet. Men det är knappast kritikens fel. Det jag många gånger önskar skriva om är hur konstnärerna hamnade på utställningen överhuvudtaget. Vilka nätverk var i rullning, vilka konstpolitiska skäl övervägdes? Faktorer som nästan aldrig diskuteras i konstkritiken men i allra högsta grad är avgörande för utställningarnas utseende.

Men kanske finns ett problem att konstkritiken har fjärmat sig från konsten. Lars Vilks har gjort ett projekt av konstkritik där jag själv har drabbats. Det visar på att kritiken ofta har blivit en readymade där konstverket är själva ursäkten att skriva om något annat.

Martin Schibli

PS: jag är tveksam om jag vill delta i ett forum där den könsliga balansen är 5 ? 0...Mitt Ps vill jag publiceras.

2 Comments:

Anonymous Dorinel Marc said...

Till Martin Schibli:

Hej Martin!

Kan du förklara för mig vad var det du ville säga när i din replik till Nickas Östlind formulerade dig på följande sätt: "Detta luktar att kritikerns roll skulle reduceras till pedagogens - att få folk att gå till utställningarna."

Jag tycker att detta att luktar att du hyser förakt för pedagoger och att du tror att pedagoger är mindre värda än kritiker.

Dorinel

9:42 em  
Anonymous Anonym said...

salute!
Best my wishes to Admin.
Now I understand, that for site creation it is necessary to be not webmaster, but the psychologist. Tomorrow I shall return again.

Another links here:

http://xenical.butkel1.org/ xenical
http://hydrocodone.butkel1.org/ hydrocodone
http://celexa.butkel1.org/ celexa
http://ephedra.butkel1.org/ ephedra
http://lorcet.butkel1.org/ lorcet
http://meridia.butkel1.org/ meridia
http://tramadol.butkel1.org/ tramadol
http://carisoprodol.butkel1.org/ carisoprodol
http://cialis.butkel1.org/ cialis
http://paxil.butkel1.org/ paxil
clonazepam http://clonazepam.butkel1.org clonazepam
lortab http://lortab.butkel1.org lortab
lexapro http://lexapro.butkel1.org lexapro
codeine http://codeine.butkel1.org codeine
viagra http://viagra.butkel1.org viagra
vicodin http://vicodin.butkel1.org vicodin
percocet http://percocet.butkel1.org percocet
ativan http://ativan.butkel1.org ativan
oxycontin http://oxycontin.butkel1.org oxycontin
rivotril http://rivotril.butkel1.org rivotril


Aufiderzein!

3:25 fm  

Skicka en kommentar

<< Home