fredag, september 09, 2005

Kritikern är en kontext

Om vi är överens om att det finns flera olika slag av konstkritik, som Kim påpekade, så misstänker jag att de flesta av oss diskuterar dagskritiken i dagspressen. (Vilka problem har konstessän?) Om man inte vill tala om kris så kan man tala om problem. De kan vara större eller mindre men mår bra av att skärskådas.

Det är tydligt att samtalet här domineras av kritiker, det läggs t ex stor vikt vid konstkritikerns levnadsvillkor. De har förstås betydelse för en analys men det finns andra aspekter. Jag skall nu försöka ikläda mig rollen av att vara läsare av konstritik.

Kvalitet
Visst kan man som Staffan hävda att det finns två orsaker till dålig kritik, dålig konst och/eller dålig kritik. Men då gör man det lite för lätt för sig. (Kanske kan man dock tala om bra eller dåliga kritiker?) Det där med ”dålig” och ”bra” är ju är ju vad som är under diskussion och kan inte förutsättas. Det är inte information om att en kritiker tycker att en konsthändelse är bra eller dålig jag främst är ute efter när jag läser dagskritik. Jag vill veta vad det är som hänt eller visats, jag vill ha ett sammanhang och jag vill också ha ett kvalificerat omdöme, alltså ett omdöme som grundar sig i ett resonemang. Är det en ”bra” kritiker som skriver regelbundet vet jag också av erfarenhet vad denne kritiker har för preferenser. Kritikern är en egen kontext. Då kan jag till exempel ändå bli intresserad av en utställning trots i att den inte faller kritikern på läppen, eftersom jag vet sedan tidigare att jag inte delar kritikerns grundsyn.

Kvantitet
Om man bortser från löner, spaltutrymme osv så är det tydligt att konstkritiken på ett dåligt sätt speglar konstlivet. I t ex Stockholm är konstscenen livaktig, det händer saker oavbrutet. Men om jag inte var initierad, stod på rätt maillistor, skulle jag som vanlig kultursidesläsare inte ha en aning om detta. Det finns alltså ett informationsproblem som man inte skall underskatta. Ett konstliv är ju en del av det sammanhang som är en förutsätttning för bra kritik.