lördag, oktober 15, 2005

Debatten

Idag publicerades ett inlägg av Andreas Gedin i DN. Tyvärr verkar texten inte ha lagts ut på hemsidan ännu.

Jessica Kempes senste inlägg var i onsdags.Hon kunde inte låta bli att slänga in lite slentrianfeministisk jargong den här gången heller, men presenterar nu också ett par riktiga argument. Jag och Robert har försökt att få publicera en replik i DN, hittills utan framgång. Vi försöker igen efter helgen. Se Jessica Kempes inlägg på:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=473147&previousRenderType=2

Intressantas är en understreckare av Fred Andersson i dagens SvD, där han bland annat tar upp Palettens 80-tals nummer, Framförallt lyfter han fram Ulf Linde, och dennes Fyra Artiklar från 1965. Denna bok har legat även i min läshög ett tag nu.
Se: http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_10773372.asp

I dagarna kommer Martin Schibli att publicera en artikel om konstkritikens kris i Helsingborgs Dagblad.

—Frans-Josef

5 Comments:

Anonymous Dorinel Marc said...

Hej Frans-Josef!

Jag gillar inte heller Jessica Kempes "slentrianfeministiska jargong" men jag tycker att hon gav er ett mycket intressant och respektfullt svar, som jag passar på att återge:
"Vad 1990-talets avhierarkiserade och mångfaldiga kör av konstkritiska röster bidrog till, för att svara på deras fråga, var just att synen på konsten som underordnat objekt ersattes av synen på konsten som jämställt subjekt: att tillfråga och ifrågasätta, se och avlyssna för att själv bli sedd och ifrågasatt. I denna nya dialogiska ordning blev det beskrivande momentet en motståndshandling som gjorde läsaren/lyssnaren delaktig i kritikerns reflektioner".

När det gäller Fred Anderssons artikel i Svenska Dagbladet så reagerar jag framförallt på följande formulering: "Även kritikern Frans-Josef Petersson vågar tala klarspråk i en artikel där han framställer den etablerade svenska kritiken som en slätstruken och snuttifierad historia, utan personliga risktaganden och utan vilja att granska konstlivets maktstrukturer."

Fred Andersson kallar dig för kritiker. Och även Jessica Kempe verkar acceptera dig som kritiker. Men är du verkligen kritiker? Och i så fall, vad är det som ger dig legitimitet som kritiker?

Dorinel

11:51 em  
Blogger frans Josef said...

Intressant att det du "framförallt reagerade på" Fred Anderssons intressanta och innehålsrika essä var att han hänvisade till mig som kritiker. Kan man kalla det för en hang-up?

Personligen har jag oftast undvikit att kalla mig själv för "kritiker", eftersom jag inte tycker att det är en adekvat beskrivning av min professionella status.
Det har dock hänt att jag har kallat mig för kritiker, liksom jag har kallat mig själv för curator, konstskribent och någon gång bara skribent. Vald beteckning beror på sammanhang - jag har sysslat med olika saker.

Syftet med den här bloggen är att föra ett konstruktivt samtal om konstkritik. Du verkar inte så intresserad av det, eller?

12:47 fm  
Anonymous Dorinel said...

Hej Frans-Josef!

Jag är intresserad av att föra ett konstruktivt samtal om konstkritik. Och att diskutera yrkesidentitet i detta sammanhang är väldigt relevant tycker jag. Om jag skall bidra till en diagnosticering av konstkritiken måste jag även få undersöka om det inte handlar om en identitetskris hos den nya generationen curators, kritiker, skribenter. Och eftersom du är en av dem så började jag med att fråga dig.

Under en konstkritikerdebatt på SOC häromåret frågade jag Natalia Kazmierska och Nils Forsberg: "Är ni verkligen kritiker? Jag har inte upplevt er som kritiker" Båda svarade att de var kritiker (utan att tycka att jag var ointresserad av konstruktivt samtal om konstkritik) och från den dagen betraktar jag dem som kritiker. Och de klarar av den uppgiften ganska bra tycker jag.

Du och Robert valde bloggen som diskussionsforum för konstkritikens kris och det fina med bloggen är att här kan man växla mellan de små och stora frågorna.
Tack!
Nu skall jag skall ställa samma frågor till Robert för att se vad jag får för svar.

Dorinel

2:58 fm  
Anonymous Dorinel said...

Hej Robert:

Hoppas att det är bra med dig. Jag skulle vilja be dig att svara på två frågor som jag ställde till Frans-Josef tidigare.

Är du konstkritiker? Och i så fall, vad är det som ger dig legitimitet som kritiker?

Dorinel

3:12 fm  
Anonymous Dorinel Marc said...

Hej igen Robert!

Allt bra med dig? Jag saknar dig i debatten. Stressa inte, men det skulle vara intressant att ta del av dina svar. Jag vill understryka att jag inte ställde frågorna för att provocera dig utan för att ge debatten en självrannsakande dimension. Så jag är uppriktigt intresserad av vad du tycker. Hoppas att du tar mina frågor på allvar.

Ha det bra!
Dorinel

12:55 em  

Skicka en kommentar

<< Home