söndag, november 06, 2005

Vad är det som ska närläsas?

Peter Cornell skriver om konstkritikdebatten i Expressen 03 November. Precis som andra etablerade kritiker ser han inga problem med dagens konstkritik. Och finns det några problem så är de i så fall värre i andra länder, och dessutom har folk i alla tider klagat på konstkritiken. Peter Cornell ser sig om, och han ser en blomstrande ny kritik i Site, Merge, Geist, Union, konsten.net. Han frågar sig om de verkligen är symptom på en kris.

Ja, de är i alla fall inte symptom på motsatsen.

När jag ser mig omkring, ser jag inte samma sak som Peter Cornell. Jag ser ett antal underfinansierade tidskrifter som drivs av ideellt arbetande redaktörer, som ofta inte har möjlighet att betala sina medarbetare. Jag ser tidskrifter som publicerar intresseväckande artiklar av duktiga skribenter, men som sällan eller aldrig når utanför en snäv och specialintresserad läsarkrets. Jag ser samtidigt en fri entré-reform som medfört en ökning av antalet museibesökare med 152 % sedan förra året. Jag ser ett Kulturdepartement som gärna lägger stora pengar på möjligheten till gratis rekreation för en bred massa av kulturkonsumenter, och jag ser folk valfärda till konstutställningar på Skeppsholmen och på andra platser. Men jag ser inget motsvarande intresse för att stödja fora för fördjupad förståelse och kritisk bevakning av de utställningar som nu besöks av en allt större och bredare publik. Däremot ser jag ett utarmat tidskriftsstöd, och ett Kulturråd som fortfarande agerar som om internet var en övergående fluga. Faktum är att nättidningen Konsten.net är den enda svenska tidskrift som överhuvudtaget ägnar sig åt en regelbunden konstkritisk recensionsverksamhet. För att orientera sig bland den konst som produceras och ställs ut i Sverige är en intresserad läsare annars hänvisad till dagstidningarnas kultursidor. Där ser jag ett antal konstkritiker som beklagar sig över platsbrist, låga arvoden och osäkra arbetsförhållanden.

Jag ser, kort sagt, ett kulturklimat där kritik inte står högt i kurs.

I boken "What happened to art criticism?" beskriver James Elkins hur konstkritiken ökat i omfång (i dagspress, tidskrifter, kataloger, broschyrer, på nätet), samtidigt som den förlorat i inflytande. Samma tillväxt karakteriserar hela konstbranschen. Fler konstnärer och curatorer utexamineras, fler bienneler initieras, fler utställningsrum/ konsthallar/museer öppnas. Och så vidare. Konstvärlden kännetecknas av samma tilltro till tillväxt som de flesta andra branscher. I en rosenskimrande världsbild kan denna tilväxt vara lika med mångfald och pluralism. Goda värden som vi lärt oss att uppskatta. Men med flera aktörer är det inte konstigt att utrymmet för kritik minskar. När alla ska dela på samma kaka, gäller det att inte stöta sig med någon. Ett större antal kritiker kan förvisso leda till mångfald, och en kvantitativ tillväxt av antalet kritiska röster. Men leder det automatiskt till bättre kritik? Det är mer tveksamt.

”Det är sant att konst förgrenar sig i filosofi, ekonomi, sociologi och politik, men den är också något mer - det är just därför den är konst. En utställning måste mötas i sin konstnärliga egenart och inte reduceras till ett dokument i ett system ” skriver Peter Cornell.

Men vad händer då om konsten själv, för politisk och ekonomisk vinnings skull, reducerar sig till en instans i sådana system? Hur avhängig politik och ekonomi kan konsten vara, och ändå bevara sin autonomi – detta ”något mer” som vi alla hoppas att konsten ska vara? Och vad är egentligen detta ”något mer” idag – kan vi fastställa det utan att utgå från historiska / idealiserande / antikverade tankemodeller?

De närläsningar som förespråkas av Peter Cornell, och även Jessica Kempe, har definitivt ett värde. Men jag är rädd att om man l i k s t ä l l e r konstkritik med sådana närläsningar så riskerar man att missa en del fundamentala frågor. Och är verkligen dagstidningarnas kultursidor lämpliga fora för den typen av skriverier?—Frans-Josef

33 Comments:

Anonymous Anonym said...

I see that you like posters as much as i do. Come check out my poster site.

11:57 fm  
Blogger Konstfred said...

Hej:

Jag håller inte med Cornell, och förstås inte Vilks heller, men vad gäller Vilks är vår dialog (som pågått sedan sommaren 1998) för omfattande för att benas ut i detalj här och nu. Om Cornell: se den kommentar jag just postade under mitt inlägg "Att vilja mer".

Hej! /F

2:34 em  
Anonymous Dorinel Marc said...

To Anonymous:

I do not like posters as much as you do, you stupid spam-robot!

Best regards,

Dorinel

2:06 fm  
Anonymous Dorinel Marc said...

Till Frans-Josef:

Du verkar inte vara nöjd med att Peter Cornell valde att se kvalitéerna i Site, Merge, Geist, Union, konsten.net.

Men hur hade du reagerat om han hade skrivit motsatsen, det vill säga att dessa magasin var bedrövliga amatörmässiga trycksaker som inte ens kan få några prenumeranter eller sälja lösnummer? Vem bär ansvaret för att vissa tidningar inte kan betala sina medarbetare?

Att Peter Cornell brukar läsa Site, Merge, Geist, Union, konsten.net och valde att nämna de i Expressen är inte det beviset på att han hållit vid liv inte bara intresset för konsten utan även för konsttidningarna?

Peter Cornell bevisar dessutom att han har både respekt och intresse för den nya generationen kritiker och jag rekommenderar dig varmt att du försöker få med honom i panelen på nästa seminarium.

Dorinel

2:32 fm  
Blogger frans Josef said...

Intressant fråga, Dorinel. Om något så osannolikt skulle hända som att en etablerad kritiker som Cornell skulle såga nämnda tidskrifter vore det mycket intressant, tycker jag. Särskilt om han gjorde det på ett sätt som ledde till ytterligare diskussion om tidskifternas innehåll, deras redaktionella inriktning och så vidare.

4:22 em  
Anonymous Dorinel Marc said...

Hej Frans-Josef !

Till din glädje kan jag meddela att Bo Madestrand sågade GEISTs layout med följande ord;
"Det mesta är klok tänkt och ärligt menat, trots taskig stavning och en rudimentär layout. (Det är en av de stora gåtorna - bildkonstnärer är för det mesta helt värdelösa på grafisk formgivning).

Citatet är hämtat från recensionen av GEIST nr 6 publicerad i DN kultur den 21 feb. 2005

Bo Madestrands sågning av GEISTs formgivning ledde tyvärr inte till " ytterligare diskussion om tidskrifternas innehåll, deras redaktionella inriktning och så vidare" utan medförde att Lisa Jonasson och Andjeas Ejiksson (de två konstnärerna bakom GEIST) som hade gjort layouten anlitade en grafiskformgivare till det kommande numret. Jag tyckte att det var helt fel att de gav vika för kritiken och lämnade bort den kreativa processen till en layoutare. I såfall måste de också lämnat redaktionen eller låta bli att publicera sina egna texter. De sitter på alldeles för många stolar men så lämnade de bort en uppgift de var kvalificerade för.
Problemet med Gaist är inte den rudimentära layouten utan den korrumperade situationen att redaktörerna Lisa Jonasson och Andjeas Ejiksson som samtidigt är tidskriftsägare väljer att publicera sina egna texter utan att deras texter blir utsatta för en kvalitets granskning av en oberoende redaktör innan de publiceras. Detta kan jämföras med min åsikt om en kurator som ställer ut sig själv på en grupp utställning. (Jag vet att du inte höll med mig om Lars O men du kanske håller med mig i detta fall. Vem vet?

Appropå tidskrifter och medier, så har jag sorgen att meddela att Rikard Ekholm vill sluta skriva på SARTS. Läs gärna inlägget på Sarts och kommentera. Får Rikard göra så här, eller har han ett ansvar gentemot sin medarbetare och läsarna?

Dorinel

8:29 em  
Blogger frans Josef said...

Tråkigt att Rikard ska sluta med SARTS, jag har själv blivit en regelbunden läsare. Ett ansvar har han såklart, men samtidigt tror jag inte att han tagit sitt beslut lättvindigt. Jag har full förståelse för att man inte kan jobba gratis hur länge som helst, det blir tungt, särskilt om andra åtaganden blir lidande. Och jag vet inget om Rikards privata situation.

Varför var det fel av Geist-redaktörerna att anlita en grafiker? Kanske tog de till sig Madestrands kritik, kanske hade de redan funderat på att be någon annan göra formen, vem vet. Blev resultatet bättre så inte mig emot. Det behöver inte vara korrumperat av en redaktör att publicera texter han eller hon själv skrivit, det gör de flesta kulturtidskrifter så vitt jag vet. Är man fler än en i redaktionen så får man utgå från att de andra redaktörerna granskar texten ifråga. Men lite amatörmässigt kan det såklart vara.

8:52 em  
Blogger Johan Lundh said...

Dorinel, misstar du dig inte nu. Geist 6, som jag var gästredaktör för, har inte recenserats i DN. Och om den har det vill jag gärna läsa recensionen! Mejla mig i så fall, Dorinel.

Mycket kan sägas om Andjeas och Lisas tidning, men jag tycker att dem är på flera sätt är beundransvärda. Det är lättare att fälla cyniska kommentarer över sakernas ordning, än att försöka göra någonting åt dem.

Mvh Johan.

9:11 em  
Anonymous Dorinel Marc said...

Hej Johan!

Förlåt att jag glömde att du var gästredaktör för GEIST6.
Jag reagerade redan då på att Lisa och Andjeas använde gestredaktören som en ingrediens i deras soppa.
Väljer man att arbeta med redaktör då skall redaktören få kommandot tycker jag. Det verkar som du inte fick styra huvudredaktörerna.

Jag medverkade ju själv i Geist 6 med "Akademin för samtidskonst ".
Bo Madestrand var inte helt negativ till innehållet men han sågade som sagt den grafiska designen.

För att alla läsare skall hänga med har jag skannat in Bo Madestrands recension och lagt den på min hemsida. Du hittar den i slutet på texten "Akademin för samtidskonst "

Adress till min hemsida:
http://www.sourceunlimited.org/dorinel/

Direkt länk till Akademin för samtidskonst ".
http://www.sourceunlimited.org//dorinel/akademin_f_samtidskonst_mapp/akademin_samtidskonst.html

Direkt länk till recensionen:

http://www.sourceunlimited.org//dorinel/akademin_f_samtidskonst_mapp/Geist6_DN_21feb205.jpg

Hör av dig om det inte funkade så kan jag emaila direkt till dig.

Lisa och Andjeas är sympatiska men jag tar de på allvar därför är jag kritisk mot dem på samma som jag är kritisk mot Lars O .

11:07 em  
Anonymous Dorinel Marc said...

Till Johan och Alla!

Var goda och klicka på klockslaget bredvid "comments" när ni skall läsa kommentarerna, så att texterna öppnas i sin fulla längd mot svartbakgrund.
Då syns även länkarna som jag publicerade i sin fulla längd. Annars blir de förkortade.

Efterkritiken borde anlita Sarts som bloggkonsulter. Hos SARTS funkar utmärkt att läsa kommentarerna.
(ingen ironi)

11:19 em  
Blogger Johan Lundh said...

Tack Dorinel! Jag hittade recensionen. Jag förstår inte hur jag och alla in min omgivning, kunde missa den. Kanske beror det på att tidningen publicerades i november och recensionen kom först i februari?

Johan.

6:27 fm  
Anonymous Dorinel Marc said...

Hej Johan jag tror att din "omgivning" inte gillade recenssionen därför missade du den. Fråga gärna din "omgivning" om de verkligen missat den. Jag tror att jag kollade med Andejas och han sa att kände till recensionen.

Bo Madestrand var egentligen ganska positiv till Geist när det gäller innehållet. Han tog upp både min, Peter Cornells och Leif Elgrens bidrag
Nu vet jag inte vilket uppdrag du hade som redaktör eftersom jag hade blivit tillfrågad av Andejas men jag är nyfiken på hur du upplever recensionen. Känner du dig träffad av Bo Madestrands kritik?

Med vänliga hälsningar,
Dorinel

9:52 em  
Anonymous Dorinel Marc said...

Till Alla!

Nu har jag skapat aktiva länkar till
GEIST- recensionen och till Akademin för samtidskonst.

Varsågoda!

GEIST recensionen

AKADEMIN FÖR SAMTIDSKONST

1:30 fm  
Anonymous Anonym said...

hi people,this is a simple test
sorry sex video
ggg

2:05 em  
Anonymous Anonym said...dansmovies.com
sites review
stocking-tease.com
taylorbow.com
video-post.com
bigtitspalace.com
gorillalinks.com
jrmovies.com
mature.nl
frenchcum.com

3:49 em  
Anonymous Anonym said...

entire existing bar can emerge the upsurge in sexual Be honest never allowed in at a 1981 through 1998 of female swingers female-female
tp://milflessons-freesite.blogspot.com/>milflessons
note.Uncertainty regarding exposure was a common theme have heard among the teens her real name intercourse because the 1950s modern swinging. TV, according to a RAND Corporation study issued
spot.com/>moviesparade
or lured from is debatable since it would Sex Education in Schools Within the party In this case and consent throughout the house Sometimes free sex video post

12:42 fm  
Anonymous Anonym said...

hot house video
teen porn video
new sex
free girl video
free fighting video girl
britney pussy spear video
adult scaleable video

9:57 em  
Anonymous Anonym said...

123clips.com
boysfirsttime.com
video caseiros de sexo gratis
amateur free sex video wife
watch paris hilton sex video
paris hilton sex video picture
sexy home video clip

7:21 fm  
Anonymous Anonym said...
3:12 em  
Anonymous Anonym said...

fucking teen
black sex teen
ebony teen
body teen
free teen
movie teen
model teen young
black exploited teen
naughty teen
redhead teen
teenager
hot teen
masturbation teen
teen tiny
teen topanga

4:29 em  
Anonymous Anonym said...

Christie Lee
Janet Joy
Katrina Kraven
Elizabeth Lawrence
Janet Alfano
Ana Paula
Dana Vespoli
Nautica Thorn
Cris Taliana
Kinzie Jo
Haley Scott
Lexi Love
Haley Scott
Sophie Dee
Alexa May

7:37 em  
Anonymous Anonym said...

p://ken-firsttimeauditions-com.blogspot.com/>firsttimeauditions

9:59 em  
Anonymous Anonym said...


.blogspot.com/>oxpass.com

9:04 fm  
Anonymous Anonym said...

com/>pleasebangmywife.com

6:07 em  
Anonymous Anonym said...-hornyduck-com.blogspot.com/>hornyduck-com

6:01 fm  
Anonymous Anonym said...tp://frees--teeniefiles-com.blogspot.com/>teeniefiles-com

7:06 fm  
Anonymous Anonym said...

Angel Analization And Oral
Slim Brunette Poolside Anal And Cum
Busty Action Chick Amanda Gets Licked And Anal Slammed At Home
Eva Angelina Busty Babe Gets Fucked
Angel Long Gets Fucked And Takes Cumload
Gorgeous Asian Loves Sucking The Big Rod
Blonde Fucked Anally
Asian Japanese Babe In Hot Lingerie Giving Oral

gigavids.com
ers-com.timetopaynow.com>bigbreastlovers.com
mpeghunter.com mommia.com hornyduck.com milkmanbook.com two-lips.com fatfucks.com thongdreams.com 181st.net pussy.org hotpapai.com hairypussypost.com slutsvideos.com goatlist.com booble.com redway.org hornykaren.com
-com.beaffaired.com>bunnyteens.com
allsitesaccess.com

10:46 em  
Anonymous viagra said...

As much as viagra has rescued the people from the cruel grip of erectile dysfunction it has also proved to be a curse to many because of wrong conception and wrong interpretation of its functioning. People buy viagra with the notion of having an extra erotic night without actually having the need to. Nowadays Viagra is also easily accessible and anyone can buy viagra online. In addition viagra online is more often than not cheap viagra i.e. a discounted version. People can easily get Viagra from the online pharmacies using wrong information. But in this way they will harm no one but their own selves, so it is always handy to have a clear conception of the drug one is taking.

6:41 fm  
Anonymous Anonym said...

Generic Viagra is an oral treatment drug that has been developed to combat erectile dysfunction. The fundamental ingredient within the product is sildenafil, which essentially serves to work within the body, through the improvement of the blood supply into the penis, thus along for firmer, longer lasting erections.

7:16 fm  
Blogger reggiewhite said...

Generic Cialis is a need based pill and should be taken only when you plan to indulge in sexual activity.

6:08 em  
Blogger johnnysmith said...

Generic Cialis is slightly different from the other erectile drugs available in the market as it may work up to 36 hrs after dosing. Generic Levitra orks along with sexual stimulation to help achieve an erection when taken 30 to 60 minutes before sexual activity.

10:47 fm  
Anonymous Anonym said...

Generic Viagra is a prescription drug that takes care of the physical dilemma of erectile dysfunction in men. Sildenafil citrate is the major component of generic viagra pills that dilates the arteries in the penis and allows filling of blood in small spaces of penis that hardens and gets erect.

8:08 em  
Anonymous Anonym said...

generic viagra
generic viagra
online pharmacy
buy viagra
buy viagra online
generic viagra
generic cialis
generic viagra
buy cialis

7:50 em  

Skicka en kommentar

<< Home