måndag, februari 12, 2007

HD Debatt

Jag lägger ut en lite längre version av mitt avslutande inlägg i HD-debatten här. Den nedredigerade text som publicerades i tidningen blev lite väl kondenserad (mitt eget ansvar). Det är framförallt en kort kommentar till Roberts förra inlägg, så det passar ju bra:

Jag vill i korthet kommentara debattens senaste inlägget av Robert Stasinski. Visst, konstbranschen är en global kulturindustri som inbegriper betydande ekonomiska och politiska intressen. Och detta påverkar vilka konstnärliga arbeten som produceras och ställs ut. Att konsten fyller en rad olika funktioner inom detta system, och att dessa funktioner kan knytas till olika intressen, är just vad som gör frågan om autonomi relevant. Att påstå att konstens värde skulle bestå i att utgöra en frizon från särintressen är otillfredställande av just denna anledning. Att resonera om autonomi innebär också en analys av olika former av avhängighet.

Men minns också att konst kan beteckna olika saker – det kan vara ett historiskt begrepp, en samtida praktik, en samhällsinstitution et c – därför kan man inte nödvändigtvis identifiera den med ett visst politisk-ekonomiskt system. Det är inte heller rimligt att beskriva samtidskonsten som en och odelbar i kontrast till en lika enhetligt definierad utsida. Däremot tror jag att man kan och bör resonera om vilka värden, och vilken kunskap, som kan beskrivas som specifikt konstnärliga. Här finnns uppenbarligen en roll att fylla för den konstnärliga forskningen. Är det då ett problem att man “inom” konsten omformulerar s. k. “yttre” diskurser för att passa sina egna syften? Det tror jag inte: att marknadens “självklara” ekonomiska spelregler problematiseras, exempelvis i termer av instrumentalisering, ser jag inte som ett problem utan som något helt nödvändigt.

—Frans Josef Petersson