onsdag, augusti 24, 2005

J.L. Randanmärkning

I dessa yttersta av dagar då feminismen, i Sverige och internationellt, upplever något av en backlash gläds jag åt Martins PS som vittnar om en visst genusmedvetenhet. Jag anser att genus, precis som exempelvis klass-, utbildning och ekonomiska förhållanden, är oundgängliga parametrar i alla sammanhang. Det är lika viktigt att granska vem som säker vad som vad som sägs, vilket jag tror att alla på detta forum kan skriva under på. Det är också därför jag har en rudimentär självpresentation, vilket jag anser att ni andra också borde ha.

Mitt första inlägg kretsade kring den de tankar och känslor jag fick när jag blev tillfrågad om att medverka på detta forum. Jag försökte uttrycka en sorts ambivalens, som kommer sig av att jag både skapar och skriver om konst, samt är verksam som curator (än så länge i ytterst begränsad omfattning). Men ambivalensen kommer sig också av att jag inte är övertygad om att det finns någon "kritikens kris" överhuvudtaget. Att det i grund och botten rör sig om tom retorik. Eller att konstkritikens kris är del av en större, "kultur- och samhällskris". Och även om det skulle finnas en kritikens kris tror jag inte den går att blogga bort.

Jag hade tänkt att skriva ett mera utförligt inlägg senare, där jag även kommenterade Frans-Josefs tankar kring det problematiska med att se konstkritik som meningsproduktion. Jag återkommer alltså med ett nytt och mera genomarbetat inlägg så snart jag får tid. Detta inlägg betraktar jag som en randanmärkning.

Johan Lundh.