torsdag, augusti 25, 2005

J.L "Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar"

"Förrtog det lång tid att bli konstnär. Det krävdes lång teknikträning för att lära sig att skapa konsten med stort K. Idag har det blivit betydligt enklare. På tre dagar kan man installera sig som samtidskonstnär om man följer de råd och anvisningar som författarna ger. ”Lär känna konstvärlden och du känner konsten”, är en av nyckelfraserna till att skapa en framgångsrik strategi för en konstnär. Det är nämligen inte konsten i sig som är saken utan konstvärlden, dess beteenden och vanor och dess agenter som utgör allt väsentligt. Konstnärlig kvalitet är liktydigt med ett effektivt nätverksbygge. Konstnärliga tekniker kan reduceras till en enda: readymaden. En handbok. Lars Vilks är välkänd, provokativ och ofta synlig i medierna, bl a med Nimis och Arx på Kullaberg."

Martin Schibli och Lars Vilks: "Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar" (Nya Doxa, 2005).

Är det detta projekt du menade Martin när du skrev: "Lars Vilks har gjort ett projekt av konstkritik där jag själv har drabbats. Det visar på att kritiken ofta har blivit en readymade där konstverket är själva ursäkten att skriva om något annat.", eller tänkte du närmast på texterna på Vilks.net? Hur som helst verkar åtminstone boken intressant och jag skulle gärna diskutera den framgent. Jag har tyvärr ej läst den ännu men ska förse mig med ett ex så snart som möjligt.

Johan Lundh.