onsdag, augusti 31, 2005

"Så minns vi 90-talet"

1. Vad var bäst med 1990-talet? 2. Vad var sämst?

Sven-Olov Wallenstein (filosof, chefredaktör för SITE, med mera):

1. Att internationaliseringen av det svenska konstlivet tog fart på riktigt; att gamla institutionella kolosser sattes i gungning. Att pluralismen inom svensk humanistisk forskning kom för att stanna, att det startades en hel del nya tidskrifter och att Sveriges faktiskt blev lite större. Kanske att vi helt enkelt blev postmoderna.

2. Att det ändlösa talet om "upplösningen av gränserna mellan hög- och lågkultur" inte vitaliserade kulturjournalistiken utan snarare förlamade den. Detta fortgår med allt större intensitet idag, och har lett till att den avancerade diskussionen om konst, filosofi, estetik teori idag sker i smala tidskrifter.

(Citat ur DN kulturs 90-talsspecial, lördagen den 20/8.)