söndag, april 27, 2008

Kristoffer Arvidssons avhandling

Har fått Kristoffer Arvidssons avhandling Den romantiska postmodernismen: Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst. Titeln talar för sig själv. Det är en rejäl forskningsprestation, 450 sidor tjock. Och en vacker volym. Läggs fram till försvar i Lilla hörsalen, "Humanisten", Göteborgs universitet den 16 maj kl. 13.15.

/Konstfred

Se arbetarkonsten: http://underklass.blogspot.com